Kialas

First impressions of Lokono

The brothel, the brothel, the brothel is on fire

Tilstede: Fleet, Cotal, Bianca, Tess og Ashan

Kill count:
Cotal: 7/0
Fleet: 13/0 (Shambling Mound)
Richard: 1/0
Mira: 7/0
Thorn: 4/2
Manarel: 5/0
(Brian: 0/1)
Bianca: 0/0
Tess: 1/0
Ashan: 0/0

Bjørn: 1
Cocatrice: 1
Ulv: 1
Enorm Edderkop: 1
Stor Edderkop: 4
Sværm af små edderkopper: 1
Mennesker: 9
Goblin: 9
Ork: 7
Ogre: 2
Wyvan: 1
Dark mantles: 1
Bjørn: 1
Shambling Mound: 1

Før at gruppen lægger sig til at sove taler de om hvad det næste er de skal gøre. Der kommer indtil flere scenarier på banen: Gå ned i Eredu i det sted de fandt i bjergene, lære om dværgene ved porten (begge forklædt som dværge eller normale) og lære om dværgene i Lokono (og så senere tage ned i Eredu igennem en af vejene).

Da gruppen vågner igen, vælger de at tage til Lokono, og de går hen til dragen for at fortælle ham om deres valg. Dragen sover, og efter lidt mundhuggeri vækker Bianca den (Ashan bliver ramt af nogle murbrokker). Gruppen forklarer at de gerne vil til Lokono – dragen forklarer at gruppen ikke kan forvente at få hjælp af den efter de 3 uger de gerne vil være i Lokono, men at der om alle omstændigheder vil være folk der kan hjælpe dem. Dragen spørger om de vi ville være villige til at blive sent ud i vandet, men Fleet forklarer at der er en kro kælder hvor han engang gemte sig.

Gruppen bliver sent derhen, men der er en tjenerinde som de forskrækker, og løber ovenpå mens hun råber op. Gruppen flygter ud af den anden kælderdør. Gruppen går derefter til en udendørs taverne, hvor Fleet finder en af sine gamle bekendte, som han skylder penge, og spørger til om de kan finde et sted hvor de kan gemme sig.

Efter lidt tid kommer manden tilbage med en handlende ved navn Kastor, som gruppen bliver solgt til i de næste 3 måneder. Gruppen bliver ført til et bordel, hvor alle andre end Cotal for instrukser om at de skal gå ind og gøre sig nyttige. Gruppen kommer ind i den administrative del af bordellet og bliver præsenteret for bordellets leder. Deres introduktion går dog galt da det kommer til Ashan, og det ender med håndgemæng, og bordellederen dør, langt størstedelen af pengene bliver stjålet, og der bliver sat ild til bordellet.

På vejen til handelsstationen taler Kastor og Cotal sammen, og Kastor finder ud af at Cotal er meget mere intelligent end han havde troet, og gør ham til hans sekretær (på prøve). Cotal bliver ført til sit nye værelse, og den gamle sekretær bliver sendt afsted til et af hans pakhuse.

Resten af gruppen går til Alfredo taverne og, efter et standoff, får de at vide hvor Kastor bor (men har fået sig en ny fjende). Cotal er gået i gang med at skrive alle detaljer ved handlen ned. Resten af gruppen finder frem til Kastors hus og prøver først at komme ind via diplomati, hvilket desværre ikke løkkes. Døren bliver smadret, først lidt af Tess, og derefter resten af Ashan. Fleet kravler op til vinduerne til første sal, og da Cotal går over for at lukke vinduet, ser han Fleet, sukker, og kravler ud af vinduet og ned til gaden (under Kastors protester).

Gruppen flygter ud i Lokonos gader.

Comments

kjmikkel

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.